Indkald til Generalforsamling 2018

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 20. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

 

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2017 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres via kontingentet. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny formand, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

 

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af Formand – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Birgit Nørgaard      – modtager ikke genvalg
  John Redlef Nielsen – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2. suppleant
 • Valg af revisor – Knud Skjoldborg –
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Julehilsen

Bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 2018

 

Juletbillede

Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.11.2017

BESTYRELSESMØDE. 28/11-2017

 

 1. De døde planter på skråningerne er nu skiftet ud  med nye. Vi håber så på at det lykkes at få dem til at gro.  Desværre en nødvendig ekstraudgift
 1. Vi undersøger om  Nysum igen vil stå for saltning/ snerydning
 1. Få container mangler at blive skiftet ud af kommunen. Vi regner med at det er en forglemmelse.
 1. Planlægning af generalforsamling 2018
 1. Det lykkedes ikke at få del i bydelspuljen i år
 1. Næste møde 25/1- 2018

Information fra bestyrelsen

Det er med beklagelse af vi må meddele at Jesper Schlebaum er trådt ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning af helbredsmæssige årsager. Vi siger Jesper tak for godt samarbejde og for hans indsats for Grundejerforeningen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.

Dette betyder at Kirsten Vejrum, som førstesuppleant er trådt ind i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i Februar 2018. Vi ser frem til samarbejdet med Kirsten.

Jespers opgaver overtages indtil generalforsamlingen af John Redlef.

Bestyrelsen

 

 

Forslag Generalforsamlingen 2017

Forslag 1:

At der etableres en trappe ved nr. 59.

Kan evt. laves med et par metalstænger og et bræt på højkant ved hvert trin.

Har set sådan en trappe ved klatreparken.
Pris modtaget:

Udføres i betontrappetrin 50x40x15cm / 25x40x15 cm
Trinene sættes i halvforbandt
Bredde 1 meter
Inklusiv ny bundopbygning af 15 cm stabilt grus
Tilretning af terræn

Overslag eksklusiv moms Kr. 17.500,- (300 kr. pr. husstand i 2017)

 

Forslag 2:

Jeg forslår at den gamle sandkasse overfor nummer 56-58 fjernes, hvis de grønne mænd og damer eksistere endnu, vil det være det billigste, hvis de fjerner sandkassen, ellers forslår, jeg at en entreprenør fjerner sandkassen.
Forslag 3:

Jeg forslog sidste år at udskifte de buskbomme som er gået ud ved stam vejen( ved lommerne) sidste år var der åbenbart nok ikke midler til det, så jeg forslår igen i år, at bestyrelsen arbejder på at udskifte dem som er gået ud.

Generalforsamling 2017

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 21. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2016 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres ved kontingent stigning. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny kasserer, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af kasserer
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem

– Dorthe Lissau (Modtager genvalg)

 • Valg af 1. suppleant
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Invitation til borgermøde om Nabohjælp i Kolding

Vi sender dig hermed en invitation til et borgermøde om Nabohjælp i Kolding den 8. november kl. 17.30-20.00 i KFUM Hallerne.

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Her kan du høre Sydøstjyllands Politi fortælle om lokale indbrudsforhold, mens en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvordan du kan sikre din bolig, og hvad du selv kan gøre bl.a. med Nabohjælp.

Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb.

Se invitationen og det fulde program i vedhæftede, og tilmeld dig og evt. ledsagere senest den 1. november på kolding.nabohjaelp@mannov.dk. Du er også meget velkommen til at sende invitationen videre i dit netværk.

Vi håber at se dig og dine naboer.

De bedste hilsner på vegne af TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd, Sydøstjyllands Politi og Kolding Kommune.

Anne Katrine Mikkelsen
M: +45 27 15 70 87

Info fra bestyrelsesmødet d. 18/8 2016

 1. Skråningerne er hermed færdigbeplantet

Vi fik dog problemer med ukrudt, og måtte havehjælp af vores gartner til at fjerne detDesværre en ekstra udgift.

 1. Skråningerne  skal nu fremover kun vedligeholdes

Bestyrelsen er opmærksom på, at nogle få planter måske ergået ud. Dog er det muligt, efter fjernelse af ukrudtet, at de kommerigen

 1. Bestyrelsen er enige om, at gartneren gør det OK og  aftalen fortsætter  i 2017
 1. Afskrabning af jord i lommerne udsættes til næste år og afsættes I budgettet
 1. Nysom  fortsætter  snerydning sæson 2016/2017
 1. Arbejdslørdag måtte aflyses pga.  Manglende tilslutning.
 1. Næste bestyrelsesmøde  :  Tirsdag D. 10/1- 2017

Mvh.  Bestyrelsen

Arbejdslørdag d. 18 juni

Så nærmer vi os datoen for årets første Grønne Mænd og Kvinder arbejdslørdag.

Lørdag d. 18 juni kl. 10.00
Nogle af opgaverne til arbejdslørdagen vil være:

– Rengøre fliseareal

– Feje trapper

– Diverse fejning

– Rengøring af skråning

– Rengøring af p-plads ved indkørsel
Dagen starter kl. 10.00 med at vi mødes på vores nye grønne område og starter arbejdslørdagen. Vi regner med at vi slutter omkring kl. 12.00, hvor vi håber på der er nogle der vil medbringe en kage til kaffen.

Vi håber på at så mange som muligt har lyst til at deltage, og vil gerne bede om tilmelding til arrangementet så vi ved hvor mange der kan komme.

Tilmelding pr. mail: edupont@stofanet.dk – SMS 53639353
Med Venlig Hilsen,
Jesper, John, Maya & Ingvard

Husk at spørg din nabo om de ikke skal med…

Projekt skråninger

Vi har modtaget et rigtig godt tilbud fra gartneren der skal stå for næste etape af projektet, på den sidste del af projektet. Det drejer sig om det Orange område (Området mellem ejerboligerne og parkeringspladsen ved rækkehusene).

projekter

Da det vil være en stor økonomiske besparelse for grundejerforeningen har vi takket ja til tilbudet, og det betyder i år vil hele projektet blive afsluttet.

Det går en smule ud over vores kassebeholdning, men vi regner med at vi kan oparbejde en buffer igen i løbet af det næste år.

Arbejdet på det Orange område starter allerede i morgen (12/4-2016), så vi beder alle om ikke at benytte parkeringspladsen i de kommende dage.