Generalforsamling 2022

Bestyrelsen for G/F Hylkedalsparken indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsen indstiller Niels Nielsen (nr. 2)

 2. Formandens beretning for det forløbne år v. Daniel Løvbjerg Jørgensen (konst.)

 3. Fremlæggelse af årsregnskab v. Muller Zimmermann

 4. Indkomne forslag (sendes til hylkedalsparken6000@gmail.com senest 7. marts)

  1. Skt. Hans Fejring i Hylkedalsparken
   Ved seneste generalforsamling var der stor tilslutning til en fælles Skt. Hans Fejring i Hylkedalsparken. Udvalget for sociale arrangementer kommer med et oplæg på generalforsamlingen og beder generalforsamlingen om input.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  1. Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forbliver uændret.

 6. Valg af formand – for 2 år
  1. Daniel Løvbjerg Jørgensen, nr. 10, stiller op.

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – for 2 år
  1. Kirsten Vejrum, nr. 53, er på valg og modtager ikke genvalg.
  2. Daniel Løvbjerg Jørgensen, nr. 10, er på valg.

 8. Eventuelt