Generalforsamling 2016

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 23. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

Vi vil i år forsøge at ændre på afholdelsen af generalforsamlingen, hvor vi prøver at få den afholdt i et hurtigere tempo. Derfor har vi indført følgende ændringer:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2015 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Husk vi skal have valgt en ny formand, forslag til ny formand modtages gerne 🙂

Bemærk vi afholder i år generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.


Bestyrelsen
Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
   – John Redlef (Modtager genvalg)
   – Birgit Nørgaard (Modtager genvalg)
 • Valg af 1. suppleant
   – Dorthe Lissau
 • Valg af revisor
   – Knud Skjoldborg
 • Valg af revisor suppleant
   – Jan Bering
 • Information om Grønne Mænd og Kvinder v/ Ingvard Dupont
 • Eventuelt