Ekstraordinær generalforsamling

Til alle beboere i Hylkedalsparken.

På generalforsamlingen d. 27.2. blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, idet det ikke var muligt at finde en ny formand.

På grund af coronavirus har bestyrelsen besluttet at udsætte tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling indtil videre.

Ny dato vil blive bekendtgjort dels pr. mail, på hjemmesiden og husomdelt.

Hilsen Knud Skjoldborg.