Generalforsamling 2021

Til medlemmer i Grundejerforeningen Hylkedalsparken
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2021. (forsinket pga. Covid-19)
 
Generalforsamlingen finder sted:
Onsdag d. 3. november 2021
på Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding
 
Vi starter med smørrebrød kl 18 og selve generalforsamlingen starter kl. 19.
 
Dagsorden er vedhæftet
 
Da der er en del vedtægtsændringer på dagsordenen opfordrer vi så mange som muligt til at deltage for at opnå stemmemulighed på disse ændringer. Derudover er der vedhæftede en stemmeseddel/fuldmagt til afstemning af vedtægtsændringerne som man kan udfylde såfremt man ikke kan deltage på dagen. De vil blive indsamlet i ugen op til generalforsamlingen og talt med under punkterne på dagen.
 
Af hensyn til forplejning er der tilmelding hvis man kommer kl. 18 til smørrebrød. Tilmelding sker til hylkedalsparken6000@gmail.com eller via kontaktformularen på hjemmesiden.
 
Der vil være vand og øl til hele mødet.
 
Vel mødt
 
 
Venlig hilsen
Rasmus Bonde, Formand
Grundejerforeningen Hylkedalsparken