Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 24.9.2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hylkedalsparken!

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

torsdag den 24. september kl. 1900.

Der vil blive serveret kaffe/te med lidt kage samt ø/vand.

På den ordinære generalforsamling den 27. februar 2020 blev generalforsamlingen afbrudt da det ikke var muligt at finde en ny formand. Dagsordenens punkt 6 gav følgende resultat:

 ” Ad pkt. 6. Valg af formand. På valg var Knud Skjoldborg som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes at finde nogen, som var villig til at overtage hvervet, blev det besluttet at afbryde generalforsamlingen. Der skal således snarest holdes en ekstraordinær generalforsamling hvor, formandsvalg og manglende valg til bestyrelsen bliver eneste punkter. Den gamle bestyrelse vil undersøge mulighederne for at finde en ekstern bestyrelsesformand (Advokat/revisor)”

Som følge heraf er der derfor kun to punkter på dagsordenen:

  1. Valg til bestyrelsen mv
    1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Vejrum – modtager genvalg – og Helge Wøjcik – modtager ikke genvalg.
    1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Birgit Nørgaard – modtager genvalg – og endnu en suppleant efter Helge Wøjcik som har erstattet fraflyttede Jan Bering i bestyrelsen
    1. Valg af revisor. På valg er Rasmus Bonde – modtager genvalg
    1. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birthe Wøjcik – modtager genvalg.
  2. Valg af formand. På valg er Knud Skjoldborg – modtager ikke genvalg

Bemærkninger:

På grund af Corona-situationen samt sommerferien er tidspunkter for den ekstraordinære generalforsamling udsat til nu.

Efter foretaget undersøgelse er det konstateret, at en ekstern formand vil betyde en årlig kontingentforhøjelse på ca. 450 – 500 kr. pr husstand!! Det er jo en hel del, så derfor opfordrer bestyrelsen til at alle, herunder også nye tilflyttere, at overveje om man ikke kunne være villig til at ”tage en tørn” i bestyrelsesarbejdet – herunder formandsskabet.

Kolding, den 8. september 2020

Knud Skjoldborg

Formand