Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende resultat John bliver ny næstformand, Birgit forbliver som sekretær og Jesper er ansvarligt for hjemmesiden.

Bestyrelsen har vedtaget at alt vores info, fremadrettet kun vil være på vores hjemmeside, beboerne vil dog få en henvisning når der er nyheder på hjemmesiden.

Adressen er følgende: http://hylkedalsparken6000.dk

Tinglysning af grundene ved række husene er endeligt faldet på plads, og så sagen er afsluttes.
Melgaard påkørte en af vores ’strø sand’ kasser. Der er købt ny og Meldgaard har betalt for ny strøkasse.

Vores sand kasse på nummer 23A er blevet flydt med sand. Stor tak til 2 X Jane for sponseringen af strandsand og til Johnny som var så venlig at hjælpe med dette.

Der har været et opstartsmøde ang. ”grønne mænd og damer” og der var mødt lidt over 20 personer op til mødet, det er meget positivt. Deres arbejde vil hovedsagligt bestå i at forskønne Hylkedalsparken på steder, hvor vi af økonomiske årsager har valgt at gartneren ikke kommer.

Bestyrtelsen vil opfordre til at støtte op omkring projektet, alle er velkommen selvom vedkommende ikke lige har meldt sig endnu.
Ideen er jo også at få beboerne tættere sammen, så uanset dårlig ryg eller bentøj kan der altid findes arbejdsopgave som vedkommende kan klare.

Bestyrelsen har accepteret at ”de grønne mænd og damer” bruger bestyrelsens hjemmeside, så info vil også komme på vores hjemmeside fra ”grønne mænd og damer”.

De næste små 2 måneder vil der være øget aktivitet nede ved græsplænen ved rækkehusene vedr. genetablering af stien bag Kildevang og ned langs vores overdrev og eng stykke. Kolding Kommune udlægger kører plader, så græsplænen ikke bliver ødelagt og genetablerer området efter sig.

Næste bestyrelse møde vil blive, den 17. juni, hvis det er basis herfor Med venlig hilsen
Bestyrelsen