Info fra bestyrelsesmødet d. 18/8 2016

  1. Skråningerne er hermed færdigbeplantet

Vi fik dog problemer med ukrudt, og måtte havehjælp af vores gartner til at fjerne det. Desværre en ekstra udgift.

  1. Skråningerne  skal nu fremover kun vedligeholdes

Bestyrelsen er opmærksom på, at nogle få planter måske er gået ud. Dog er det muligt, efter fjernelse af ukrudtet, at de kommer igen

  1. Bestyrelsen er enige om, at gartneren gør det OK og  aftalen fortsætter  i 2017
  1. Afskrabning af jord i lommerne udsættes til næste år og afsættes I budgettet
  1. Nysom  fortsætter  snerydning sæson 2016/2017
  1. Arbejdslørdag måtte aflyses pga.  Manglende tilslutning.
  1. Næste bestyrelsesmøde  :  Tirsdag D. 10/1- 2017

Mvh.  Bestyrelsen