Invitation til Sommerarrangement / mini-arbejdslørdag

Efter vores succesrige opstart i Grønne Mænd og Kvinder, er der fra flere sider blevet opfordret til at vi samles en dag i august.

Derfor vil vi gerne invitere alle beboere til en mini-arbejdslørdag samt sommerarrangement

Lørdag d. 22 august kl. 11.00

Vi tænder grlllen så den er klar kl. 13,00 hvor vi servere en øl, eller vand til alle. I medbringer selv den mad I har lyst til at spise, så får alle deres livret 🙂 Arrangementet slutter kl. 14.00.

Opgaverne til mini-arbejdslørdagen vil være:

– Maling af pulleter
– Fjernelse af ukrudt
– Diverse fejning
– Klargøring til sommerarrangement

Dagen starter kl. 11.00 med at vi mødes på vores nye grønne område og starter mini-arbejdslørdagen. Kl. 13.00 starter sommerarrangementet med spisning.

Det er ikke et krav at man deltager i både mini-arbejdslørdagen og spisning – alle er velkommne  🙂

Vi håber på at så mange som muligt har lyst til at deltage, og vil gerne bede om tilmelding til arrangementet så vi ved hvor mange der kan komme.

Tilmelding pr. mail: edupont@stofanet.dk – SMS 53639353

Med Venlig Hilsen,

Jesper, John, Maya & Ingvard

Husk at spørg din nabo om de ikke skal med…