Referat fra Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 9/4 2013

Tilstede: Vagn, Benny, John, Jesper og Birgit

Status på nuværende tidspunkt:

 • Bestyrelsen diskuterede om den endelige udformning af retningslinjer for det nye udvalg vedr. de grønne områder. John får udarbejdet en skitse.
 • Bestyrelsen har godkendt ”Lille Slambert” fra Vamdrup til at komme og suge vores regnvands brønddæksler. Vagn kontakter Torben fra ”Lille Slambert” til godkendelse af, at han har fået arbejdet for sæsonen 2013.
 • Stykket mellem parcelhusene og rækkehusene er ryddet.
 • Her blev fundet en bålplads på fællesarealet, hvilket er i strid med brandmyndighederne. Formanden tager kontakt, da bålpladsen skal flyttes til eget matrikel.
 • Fliser efter fældningen på bakken til rækkehusene, er lagt og jævnet.
 • Pullerterne mellem bedene ved lommerne, kan ikke fjernes, da de er støbt. De må gerne saves ned i jordhøjde.
 • Sedler med nabohjælp omdelt.
 • Bestyrelsen afventer Danske Bank om endelige godkendelse af vores nye kasserer Jesper Schlebaum.
 • Bestyrelsen har vedtaget at vi for fremtiden kun vil have en konto hos Danske Bank.
 • Ikke alle har åbnet mail fra Grundejerforeningen. Bestyrelsen udarbejder en liste til dem af hensyn til betaling af kontingent
 • Der er givet dispensation vedr. benyttelse af fællesarealet foran hvert rækkehus, mod selv at vedligeholde græsset + beplantning
 • Der er nye huller i asfalten i svinget på stamvejen efter vinteren. Der diskuteres flere ikke kostbare muligheder.
 • Parkering på stamvejen et problem, hvis f.eks. brandbil/ambulance skal forbi.. Der opfordres til ikke at benytte stamvejen til parkering.
 • Der prøves igen i år at arrangere gadefesten. Dato forslag: 31/5 eller 16/8

Med venlig hilsen

Bestyrelsen