Bestyrelsesmøde onsdag d 8/1 2014

Tilstede: Vagn B. Søes, Benny Asmussen, Jesper Schlebaum, John Redlef,

Birgit Nørgaard

 

Dagsorden:

  Siden sidst

.    Gennemgang af Schultz tilbud

.    Endelig udkast til vedtægtsændring

.    Næste møde

.    Evt.

 

 • Regnskabet gennemgået
 • Skilt med lige og ulige nr. opsat ved nr. 38
 • Skilte, 3 stk. med nabohjælp vil blive opsat snarest, egetræet mellem rækkehusene bliver stammet op i bunden udenom gartneren.
 • Efter få justeringer vælges at beholde gartner Schultz i sæsonen 2014
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer udsendes særskilt.
 • Til generalforsamlingen vil der fra bestyrelsens side komme en udførlig redegørelse vedr. engen.

  Der er fra kommunens side kommet fokus på området (engen), da der er sket henvendelse til dem uden grundejerforeningens kendskab.

  Der er fundet et blomsterbed foran rækkehusene fra nr. 33 til 41

  Dette skal fjernes. Hvis ikke dette bliver foretaget af rette vedkommende, vil det blive jævnet i forbindelse med slåningen. Vedr. engen indhentes tilbud fra anden side til slåning.

 • Næste bestyrelsesmøde 28.1.2014