Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag den 25.februar 2014 kl. 19:30 Generalforsamlingen afholdes på: Seest Bakkeskole

Seestvej 6, Seest, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til godkendelse medunderskrift af 2 revisorer.
 4. Indkommende forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af formand i lige år

 På valg Vagn Buhl Søes(modtager genvalg)

 1. Valg af kasserer i ulige år.
 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  •   På valg John Redlef Nielsen(modtager genvalg)
  •   På valg Birgit Nørgaard(modtager genvalg)
 3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  •   På valg Dorte Lissau(modtager genvalg)
  •   På valg Else Lauritsen(modtager genvalg)
 4. Valg af 2 revisorer.
  •   På valg Knud Skjoldborg(modtager genvalg)
  •   På valg Kirsten Vejrum(modtager ikke genvalg) 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
  •  På valg Jan Bering(modtager genvalg)

page1image11552 page1image11712

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i pkt. 4 skal være formanden i

hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forslag der indkommer senere end 4 dage før generalforsamlingen og forslag der måtte indkomme på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes afstemning.

På bestyrelsens vegne Formand Vagn Buhl Søes
Tlf.24 68 82 48 mail vagn@stofanet.dk