Forslag til Generalforsamling 2015

Herunder vil indkomne forslag blive opslået, løbende som de kommer ind.

 

Bestyrelsens forslag 1:

Projekt Skråninger

Bestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til forskønnelse af skråningerne omkring rækkehusene. Da det er et større projekt, har vi valgt at foreslå, at vi inddeler projektet i fire etaper.

Etape-inddelingen er som følger (kan også ses på vedhæftet kort):

Rødt område (Skråning bagved nr. 25-31)
Lilla område (Skråning bagved nr. 38-52 )
Blå område (Skråning bagved nr. 54-60)

Fælles for de 3 områder bliver, at alt nuværende bevoksning fjernes, og der plantes bøgepur på hele skråningen.

Bøgepur vokser op som en stor hæk, og er specielt velegnet til skrånede arealer, da det giver en flot ensartet bevoksning på hele skråningen.

Efterfølgende er der minimal vedligeholdelse af skråningerne, selve bøgepuren kan klippes med maskine, og den dækker effektivt for ukrudt når hækken er vokset op.

Orange område (Området mellem ejerboligerne og parkeringspladsen ved rækkehusene)

Her bliver et stort stykke med græs, lig det område vi fik lavet i 2014. I området er der nogle bakker der er for stejle til at det kan klippes med maskine, de steder vil der blive plantet bøgepur, så det minder om de andre skråninger.

Grundejerforeningens økonomi gør at vi kan kickstarte projektet med 50.000 kr, og derved komme igang allerede i 2015.

Hvert år i projektets løbetid skal der afsættes årligt 31.000 kr til dette projekt. Det passer med det “overskud” vi har med den nuværende indbetaling af kontigent.

Tidsplanen for projektet vil være således:

2015: Rødt område
2017: Lilla område
2019: Blå område
2021: Orange område

projekter

Bestyrelsens forslag 2:

Vi kan gennemføre projekt skråninger på 4 år, hvis vi hæver kontingentet med 400 kr. pr. år

Dvs. der årligt skal afsættes 55.000 til projektet.

Tidsplanen for projektet vil da være således:

2015: Rødt område
2015: Lilla område
2017: Blå område
2018: Orange område

Kontingentet for 2015 vil derefter ændres til 2.150 kr.

 

Forslag 1:

Klippe skråningen mellem rækkehusene fra nummer 31 til 41

 

Forslag 2:

Oprettelse af grupper med Grønne mænd og kvinder.

Opfodre alle beboere til at lave små grupper, som har ansvaret for de grønne områder, så gartner regningen bliver lavere.

 

Forslag 3:

Jeg foreslår, at bestyrelsen anmoder Kommunen om, at der også opstilles en container til dåser.

 

Forslag 4:

Vi vil gerne komme med et forslag om at holde en foredragsaften hvor politiet kommer ud og fortæller om hvordan vi kan sikre os bedre mod indbrud både hver især men også i Hylkedalsparken som helhed.