Info fra bestyrelsesmøde onsdag d 7/1 2015

Opfølgning af berigtigelse af grundene ved nr.
33,35,37,39,41,43
Pga. en manglende orientering fra kommunens side, som nu
skulle være på plads, har bestyrelsen accepteret, at sagen vil blive afsluttet indenfor kort tid.

Vores asfaltering er afsluttet. Dog er der små fejl som vil blive rettet snarest.

Vi oplevede jo igen at have klar vand omkring kloakkerne på stamvejen. Disse er igen blevet tømt af Kolding Kommune.

Ødelagt bøjle på en af pullerterne på stien til Grøndalsvej
vil snarest blive repareret.

Desværre har vi jo igen oplevet indbrud i Hylkedalsparken (nr 2)
Vi må være fælles om at holde øje med f. eks ukendte biler eller
personer.

Gartnertilbud indhentes til 2015

Indkaldelse til Generalforsamlingen er udsendt
HUSK indkomne forslag senest 4 uger før Dvs. 28/1 2015 alle forslag vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.