Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar 2020 kl. 1900 i kvarterhuset på Junghansvej.

Der vil blive serveret kaffe/te med lidt kage samt øl og vand.

Der er følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senes 4 uger før generalforsamlingen
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Valg af formand. På valg er Knud Skjoldborg – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kirsten Vejrum – modtager genvalg og Helge Wøjcik – modtager ikke genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter På valg er Birgit Nørgaard samt endnu en suppleant efter Helge Wøjcik som har erstattet  fraflyttede Jan Bering  i bestyrelsen.
 9. Valg af revisor. På valg er Rasmus Bonde – modtager genvalg
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Birthe Wøjcik – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Kolding, den 15. januar 2020

Knud Skjoldborg
Formand