Information fra Formanden

Foreningen har modtaget denne orientering fra Kolding Kommune vedr vandlkøbsregulering i Seest Mølleå.

Med venlig hilsen

Knud Skjoldborg

 

Høring om vandløbsregulering i Seest Mølle Å som klimaprojekt