Information fra bestyrelsen.

Der er beklageligvis en fejl på vor hjemmeside som medfører at ingen kan indsende beskeder til bestyrelsen via hjemmesiden. Problemet skulle ligge hos Hostingfirmaet bag hjemmesiden.
Når problemet er løst vil det blive oplyst her.
Derudover har vi nogle problemer vedr. de ny planter på fællesarealerne ved række husene. De lider desværre hårdt her i sommertørken. I den forbindelse oplyser
gartneren at der ikke kan gøres noget for planterne på skråningen. Vanding af planterne skal være varigt, for at det har nogen virkning og det er ikke muligt.
Vi skal afvente og se til foråret, om planterne har overlevet.
I svinget kan træerne muligvis redes ved at blive skåret helt ned, hvis ikke de afsætter skud.
De nye planter i det øvrige område kan sikkert ikke redes, men vi må afvente og se til foråret.
Knud Skjoldborg
Formand