Bestyrelsesreferat

Referat fra bestyrelsesmødet den 13.03.2018

 

1.    Konstituering af bestyrelsen.

Formand:                                Knud Skjoldborg

Næstformand:                         Jan Bering

Kasserer:                                 Muller Zimmermann Hansen

Referent:                                 Kirsten Vejrum

Bestyrelsesmedlem:               Dorthe Lissau

2.    Bestyrelsens kommunikation intern og ekstern.

Bestyrelsen benytter fremover mail til intern kommunikation. Diverse oplysninger til grundejerne, vil fremover kun være tilgængelige på grundejerforeningens hjemmeside.

3.    Bestyrelsesansvarsforsikring.

Knud og Kirsten undersøger tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring til næste møde.

4.    Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

På grund af formandsspørgsmålet på generalforsamlingen, føler alle i bestyrelsen ikke at der blev sagt ordentligt farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Derfor vil vi i den nye bestyrelse gerne rette en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer, John Redlef Nielsen, Birgit Nørgård og Jesper Schlebaum.

 

5.    Knud indkalder til næste bestyrelsesmøde.