Referat Bestyrelsesmøde 24.09.13

Dagorden

 

1.    Diverse sager herunder lovpligtigt postkasse.

2.    Rundgang med arbejdsgruppen hvad kom der ud af det?

3.    Hvad gør vi med Kolding kommune hele lokalplanen herunder

4.    Skal vi beholde Schultz vedligehold?

5.    Snerydningsplan

6.    Asfaltering

7.    Birketræer ved indgangen P pladsen

8.    Indkommende forslag fra beboere

9.    Pullerter

10.   EVT og planlægning af næste møde.

Ad. 1. Grundejerforeningen skal ifølge loven om offentligt CVR registrering tilmeldes offentligt post kasse Formanden får registreret Grundejerforeningen.

 

Ad. 2. Arbejdsgruppen har afleveret et fylds gørende redegørelse omkring områdets grønne område, det var meget konstruktiv efterfølgende har både arbejdsgruppen og bestyrelsen været på rundgang i området. Her var der forskellige sager som bestyrelsen nu undersøger, hvad det vil koste. Bla skråningen og området ved indgangen og engen bag de sidste rækkehuse.

 

Ad. 3. John og formanden har været til møde ang. Lokalplanen for området med Kolding Kommune, der er ikke kommet noget tilbagemelding endnu.

Dog kan det siges at PGA bestyrelsen blev anmeldt til Kolding Kommune, af en beboer, selvfølgeligt lever vi i et demokratisk land så vedkommende beboer, har jo lov at gå til kommunen, for at udtrykke sin utilfredshed over bestyrelsen skulle havde misligholdt engen, denne henvendelse og en lidt senere på foråret har gjort at der desværre er kommet meget fokus på området, det kan risikere, at grundejerforeningens kontingent vil stige væsentligt.

Mulige løsninger kan være, at der kommer kreaturer/får helt op til de bagerste rækkehuse altså hele området bag rækkehusene, bestyrelsen arbejder dog stadigvæk på at finde en løsning som både kommunen og bestyrelsen kan være tilfreds med.

Skråningen mellem rækkehuse vil Kolding Kommune ikke anbefale at der sås græs i, af hensyn stejl heden på skråningen det vil stride mod arbejdsmiljøloven PGA at der ikke må arbejdes med buskrydder på så stejle steder.

 

Ad.4. Benny og Formanden tager et møde med Schultz Vedligehold, om Grundejer foreningen skal have Schultz Vedligehold næste sæson igen, der er selvfølgeligt arbejdsopgaver som bestyrelsen vil have højnet.

Det afhænger naturligvis af prisen om der kan blive enighed.

 

Ad. 5. Der vil blive udarbejdet ny snerydningsplan, bestyrelsen regner med at beholde Nysom et sæson mere.

 

Ad. 6. Bestyrelsen har indhentet tilbud på asfaltering, der regnes med der bliver asfalteret dele af stamvejen her til forår 2014 eller måske det hele afhængig lidt af prisen.

 

Ad. 7. De birketræer som står bag nummer 6 ud mod stamvejen, er blevet aftalt med de implicerede partner, om muligt fældning.

 

Ad. 8. Ang. affald ved genbrugscontainerne er der blevet skrevet ud til alle beboere regner med sagen er afsluttet.

Fået henvendelse om flere pullerter i stien til Grøndalsvej, Bestyrelsen har ikke økonomi til at købe flere pullerter for øjeblikket, derfor bliver der heller ikke opsat nye i lommerne i år, da bestyrelsen ikke ved hvad engen vil komme til at koste.

 

Ad. 9. Se Ad. 8

 

Ad. 10. Vigtig henvendelse til Rækkehusene hvis der kommer henvendelse fra en landmåler, så er det ikke noget bestyrelsen har bestilt, tværtimod bestyrelsen arbejder, som sagt tidligere om at finde en acceptabel løsning, det er desværre en konsekvens af sagen, vi har omkring kommunen.


Næste bestyrelsesmøde inden jul dog afhængig af svar fra kommunen, som det så kræves at bestyrelsen samles før.