Referat bestyrelsesmøde den 13. august og den 1. september

Bemærk vi har fået aftale om asfaltering af vores stamvej, det vil blive her i september måned, asfalt firmaet COLAS vil give yderligere besked til hver husstand, om hvornår det sker, af hensyn til at de muligvis spærrer vejen for en dag.

Vi er også så heldigt, at vi også nu har fået alle formaliteter på plads med stykket bag nummer 21 og 23 så her vil vi lave fælles område for de midler vi har fået fra Bydelspuljen.

 

Dagsorden
1. Siden sidst

page1image2520

 1. Asfaltering herunder overtagelse af vej eller det modsatte.
 2. Ang. området bag nummer 21 og 23
 3. Arbejdes weekend.
 4. Samarbejde mellem omkringliggende grundejerforeninger.
 5. Evt.
 1. Vedr. pullerterne på stien til Grøndalsvej vil der blive opsat ekstra chikane
  til sænkning af farten på knallerter/cykler. Det vil være ekstra bøjler, som påsættes de eksisterende pullerter . Bag ved rækkehusene nummer 33 til 43 er der faldet en afgørelse fra Kolding kommune, Bestyrelsen har skrevet til de implicerede hustande og råder dem til at få en landinspektør ud og en hævdvunden grænse ved en berigtigelsessag.
 2. Aftale vedr. asfaltering på plads. Dette udføres i løbet af september (se vedlagte)
 3. Bydelspuljen på kr. 10 000 afsættes til anlæggelse af fællesområdet
  bag nr 21 og 23. Gartneren vil gå i gang snarest muligt med planering af jorden. (se vedlagte skitse)

  Punkt 2 og 3 er dog afhængig af hinanden, da begge dele jo kræver større maskiner. Så det skal lige times.

 4. Pga. ovennævnte må arbejdsweekenden udsættes.
 5. Bestyrelsen har diskuteret ideer vedr. et samarbejde med omkringliggende grundejerforeninger.
  Dette kunne være et samarbejde omkring gartnerarbejde, hvorved der
  f. eks kunne spares penge på kørslen
 6. Bestyrelsen har diskuteret evt. reflekser på kampestenene. Næste møde vil blive slået op på vores hjemmeside.