Info fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/11 2014

Lille info til beboerne vi vil for efter tiden skrive et info/nyhedsbrev til Jer alle i stedet for en decideret referat, indholdet vil være det samme som et referat.

Stamvejen er blevet asfalteret med et godt resultat. Vi oplevede vist ikke de helt store problemer med morgen/ aftentrafikken holdbarheden siges at blive ca. 15 til 20 år. Indenfor er denne periode vedligeholdelsen dog sikkert overdraget helt og holdent til grundejerforeningen af kommunen.

Mht. til ekstra bøjler på pullerterne til Grøndalsvej, er vi desværre blevet ”syltet”. Vi har igen rykket og blevet lovet, at det bliver inden jul.

Vores nye parcel 23 A er færdig for i år. Borde og bænke + sandkasse bliver til foråret 2015

Gennemgået gartnerens arbejde. Om det er OK. Der indhentes dog som altid andre tilbud hvert år.

Næste bestyrelsesmøde onsdag d 7/1 2015 hvor hovedemnet er generalforsamlingen.

Generalforsamling onsdag d 25/2 2015. Nærmere indkaldelse følger senere.

Med venlige hilsener

Grundejerforeningens Bestyrelse.