Referat fra Bestyrelsesmøde Tirsdag d 24/6 2014

Dagsorden Alle at tilstede

1. Inviteret gæst. Mogens Leander 2. Siden sidst:

 Bjørneklo påbud varslet ophævet. Ny skrivelse ang.  bjørneklo.
 Klage ang. trapper ved rækkehusene
 4 fliser i stamvejen smuldret væk

 Nyt jord på ved rækkehusene nærmer bestemt 35 og 37
 Regning fra Schultz vedr. for meget betalt klipning ved engen  Mail ang. haveaffald

3. Redegørelse fra beboerne 33-43
4. Bydelspuljen
5. Kasserer. Hvor står vi indtil nu med indkommet kontingent + regnskab 6. Asfaltering
7. Evt.

 1. God dialog med Mogens Leander vedr stien. Der forsøges at finde en løsning med påsætning af yderligere afskærmning på bestående pullert
 2. Bestyrelsen havde fået en forvarsling til et påbud ang. Bjørnekloer af Kolding kommune, efter Schultz anlæg og vedligehold har bekæmpet området for Bjørnekloer er forvarsling til et påbud trukket tilbage.
  Dog er det ikke er nemt for os at holde det nede, da der på den anden side af åen IKKE gøres noget.Beboer fra Andelsboligerne har gjort opmærksom på, at der ikke bliver klippet omkring trapperne ved rækkehusene. Dette er nu gjort.2 beboer har gjort bestyrelsen opmærksom på smuldret / knækket fliser i fortovet ved første lommer. Formanden har kontaktet Kolding Kommune, de udskiftes dem snarest. Der er givet besked til beboerne.

  På engen foran 35 og 37, hvor der ligger et brønddæksel, er jorden sunket. Dette udlignes med nyt jord, så græsset kan slås jævnt omkring.

  Gartner Schultz `s arbejde tjekket, da der har været lidt uregelmæssigheder med hvad er aftalt. Hækken ved udkørslen var også lige blevet ”glemt” Dette er dog bragt i orden nu.

  Der er blevet klaget over at der smides have affald lige udenfor vores område, det henstilles til at benytte Bronze vej eller Gejhavegårdsvej, bestyrelsen kan dog IKKE med sikkerheds siges det stammer fra beboerne i Hylkedalsparken, derfor vil bestyrelsen IKKE gøre mere ved sagen, beboeren der har klaget har fået direkte besked.

 3. Godt og konstruktivt stykke arbejde af beboerne fra 33 til 43. Redegørelsen fra beboerne 33-43 er godkendt af bestyrelsen. Der rettes herefter henvendelse til kommunen ang. en berigtigelse derfra. De berørte beboer har fået direkte besked.
 4. Igen i år søgte vi om bydelspuljen. Vi opnåede 10.000 kr. Det var flot. Planlægningen af området foran rækkehusene 25-31 er bestyrelsen gået i gang med.
 5. Regnskab vedlagt til orientering. Ikke alle har betalt kontingent 7 personer mangler.HUSK: Sidste frist var 1/6 2014!
 6. Bestyrelsen har været i dialog og møder med Kolding Kommune ang. Asfaltering af vores stamvej, det har nu udmøntet sig til vi får hele stamvejen asfalteret. Grundejerforeningen Hylkedalsparken betaler for asfalteringen af stamvejen. Kolding Kommune afregner alle øvrige udgifter, såsom forberedelse, opretning, arbejde omkring brønde og dæksler. DVS vi får en fast pris og det som er forhandlet er omkring 90 000 kr. Arbejdet forventes udført i august / september 2014.
 7. Bestyrelsen planlagt arbejdsweekend 12-13-14. september,

Der vil komme nærmere opslag og info datoen er fastlagt så sæt allerede nu kryds i kalenderen

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 13. august

Grundejerforeningen ønsker alle en god sommer. MVH Bestyrelsen