Referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj

Dagsorden

 •   Siden sidst (muligvis Leander)
 •   Brev til beboerne i Rækkehusene
 •   Asfaltering
 •   Sugning af regnvandsbrønde
 •   Evt. gadefest/arbejdslørdag.
 •   Evt. (nyt møde dato)

  Afbud: Birgit Nørgaard

  Inviteret gæst: Mogens Leander var forhindret i at komme.

  Ang. Siden sidst:

  Mogens Leander har været vidne til en fare situation ved stien til Grøndahls vej og han har sendt følgende skrivelse:

  TIL ORIENTERING

  Her i aften kl. 19.45 var der igen en ulykke ved de 2 pullerter ud mod Grøndalslsvej.

  EN moder og hendes 10 årige datter (bor i lokalområdet) kom galt afsted.
  Var tilfældigvis til stede da det skete.
  Måske en sådan hændelse preller af på bestyrelsen – men jeg så det – og syntes det var en grim oplevelse.

  Bestyrelsen har reageret prompte og spurgt hvem personen var, så bestyrelsen kan tage kontakt og give vedkommende vores beklagelse, og sidst men ikke mindst om hændelsen er blevet anmeldt til politiet, for vi har ikke politibeføjelser, vi er valgt som bestyrelses medlemmer ikke som politi betjente.

  Bestyrelsen inviterede vedkommende til mødet den 14. maj desværre vedkommende var forhindret.

  Ang. vedtægter. Har fået de nye vedtægter trykket og sendt ud (ros til Jesper) vedtægterne vil fremover ligge på vores hjemmeside i PDF format.

  Ang. Brev til bydelspuljen. Bestyrelsen har søgt Kolding Kommune om midler igennem bydelspuljen, får svar i begyndelsen af juni måned.

  Ang. Betaling. Beboerne har ringet og skrevet vedr. nogle mener det skulle være inden 1. maj 2014 Bestyrelsen har dog 1.juni som sidste betalings dato opkrævningen udsendt pr. mail og de som ikke har mail er opkrævningen afleveret i postkassen.

  Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at betaling gælder for hver husstand, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

  Ang. Schultz anlæg og vedligehold. Har fundet ca. 4-5kvardrat meter bjørnekloer bag ved nummer 23 har fået Schultz til at give dem gift.

  Området bag de sidste rækkehuse er blevet klippet, bestyrelsen synes det er blevet flot og sagen kan endeligt afsluttes.

  Ang. Brev til beboerne ved rækkehusene:

  De implicerede boligejer har fået brev direkte fra bestyrelsen.

  Ang Asfaltering:

  Som skrevet i Kolding Uge avis bliver der afsat midler til asfaltering.

  Bestyrelsen har været i dialog med kommunen, forhåbentligt får bestyrelsen en aftale om asfaltering af vores vej også.

  Ang. Sugning af regnvandsbrønde:

  Bestyrelsen har undersøgt ved kommunen og kommunen tømmer ikke vores regnvandsbrønde mere, der er afsat midler til det på vores budget, bestyrelsen afventer med sugning, hvis hele stamvejen skal asfaltres.

  Ang. Evt. gadefest/arbejdslørdag:

  Bestyrelsen afventer om Grundejer foreningen får nogle midler fra bydelspuljen. Bestyrelsen agter at lave en arbejdslørdag/ gadefest, hvor bestyrelsen finder nogle sager over hele området, som ønsket bliver lavet.

  Ang. Evt.

  Intet.