Budgetforslag 2014

Budget for 2014
Indtægter
Nuværende kontigent (kr. 1.750,00)

Kr.

105.000,00

Indtægter i alt

Kr.

105.000,00

Udgifter Budget
Gartner alm. vedligeholdelse  – inkl. bjørneklo

Kr.

45.000,00

Snerydning

Kr.

15.000,00

Slamsugning af riste

Kr.

7.500,00

Vedligeholdelse af vej

Kr.

7.000,00

Hensættelse til vej

Kr.

10.000,00

Bestyrelsesarbejde

Kr.

4.000,00

Arrangementer

Kr.

5.000,00

Uforudsete udgifter

Kr.

7.000,00

Nye pulleter

Kr.

4.000,00

Rydning af overdrev

Kr.

15.000,00

Udgifter i alt

Kr.

119.500,00

Kr.

119.500,00

Underskud

Kr.

14.500,00

Stigning i kontigent

Kr.

241,67

Kontigent 2014

Kr.

2.000,00