Forslag til Generalforsamlingen

Herunder vil indkomne forslag blive opslået, løbende som de kommer ind.

 

Forslag 1:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 1
Plantning af Dværgmispel på hele skråningen.
Prisoverslag: 188.718,75 kr
Kontigentstigning 2014: 3.145,50 kr

Kontigent 2014: 4.945,5 kr

 

Forslag 2:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 2
Plantning af Bøgepur på hele skråningen.
Prisoverslag: 188.718,75 kr
Kontigentstigning 2014: 3.145,50 kr

Kontigent 2014: 4.945,5 kr

 

Forslag 3:

Fra arbejdsgruppen.
Skråning – Løsning 3
Barkflis på hele skråningen.
Prisoverslag: 107.187,50 kr

Kontigentstigning 2014: 1.786,50 kr

Kontigent 2014: 3.586,50 kr

 

Forslag 3:

Fra bestyrelsen.
Samme vedligeholdelse af skråningen som 2013:
2-3 gange slåning årligt
Prisoverslag: 14.000 kr
Kontigentstigning 2014: 0 kr – indlagt i budgettet

Kontigent 2014: 2.000 kr

 

Forslag 5:

Ingen vedligeholdelse af skråningen, som derved vil vokse til igen.
Kontigentnedsættelse 2014: 230 kr

Kontigent 2014: 1.770 kr

 

Forslag 6:

Når vedtægterne skal moderniseres, foreslår jeg, at man sletter “den lokale” i §12, så der står “Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse”.

Den lokale er et levn fra dengang, Seest havde en sparekasse, men i dag er stort set alle banker landsdækkende, og den mest lokale i Kolding er vel Sydbank. Midlerne bør anbringes der, hvor de giver flest renter/koster færrest gebyrer.

 

Forslag 7:

Al information lægges ind på hjemmesiden www.hylkedalsparken6000.dk
Referater, indkaldelse til ordinære generalforsamlinger og ekstra ordinær generalforsamling udsendes elektronisk. De som ikke har nogen former for elektronisk post vil få det udleveret i deres postkasser.
Det er til hver tid beboerne der er ansvarligt for korrekt mail, ændring skal ske til formanden.

 

Forslag 8:

Ønsker oplysning om beplantningsplan,  som er godkendt af Kolding Kommune,  for del område 1 & 2 Hylkedalsparken.
Dette for at området fremstår i henhold til godkendt beplantnings plan, samt for at undgå der ikke bliver lavet beplantning som ikke er i henhold til den godkendte beplantningsplan, for del område 1 & 2.
Lokalplan nr.o815-2A se paragraf 9.
stk. 9.1.3.

 

Forslag 9:

Vil spørge om det er muligt at få lagt en stor sten eller opsat en pullert på hjørnet i venstre side, mellem del område 1 & 2. spec. store vogne er benytte at snitte hjørnet og køre ind over jorden inden længe vil der være et stort hul og alle sten vil blive kørt op på vejen.