Referat fra bestyrelsesmødet den 18. marts

Dagsorden tirsdag den 18. marts kl 18:30

  • Siden sidst
  • Bydelspuljen
  • Udfærdige skrivelse til de beboere hvor grundene er for store.
  • Asfaltering
  • Evt.

Tilstede: Benny Asmussen, Birgit Nørgaard, Jesper Schlebaum og Vagn B Søes

Afbud: John R Nielsen(syg)

 

Ang. Siden sidst

Kolding Kommune har været nede på området og godkendt det, Schultz slår området som aftalt, så det bliver ensartet.

Bestyrelsen ønsker de 2 nye beboere i henholdsvis nummer 50 og 56 velkommen til Hylkedalsparken.

Grundejerforeningen formidler nyhederne igennem elektronisk post, de er velkommen til at sende deres mail adresse til formanden, så de fremadrettet kommer med på listen.

Kolding Kommune har lige godkendt vedtægterne, de nye udsendes så snart de kommer tilbage fra trykkeriet.

Brev fra Kolding Kommune vedr. affaldsgebyr. Vi slipper for at betale i år.

Der ryddes op på vores hjemmeside, så det er mere oversigts venligt.

Sager fra generalforsamlingen:

Der er skrevet til posten, holder et vågent øje med svineriet ved parkeringspladsen.

Trefor hytten det undersøges nærmere.

Stenen er blevet flyttet ned som aftalt.

Arbejdslørdag bestyrelsen vil udarbejde en plan, over tiltag som kan laves af beboerne.

 

Ang. Bydelspuljen

Bestyrelsen søger igen i år Kolding kommune om midler fra Bydelspuljen, herom senere. 

Ang. Udfærdige skrivelse til de beboere hvor grundene er for store.

Bestyrelsen vil udfærdige en skrivelse til de Grundejere som Kolding Kommune mener er for store, de implicerede grundejer får direkte besked fra bestyrelsen.

Ang. Asfaltering

Bestyrelsen tager kontakt til Kolding Kommune vedr. asfaltering.

Ang. EVT

Næste møde sidst i april måned eller begyndelsen af maj.