Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2. december 2013

Tilstede:

Vagn Buhl Søes, Benny Asmussen, Birgit Nørgaard, Jesper Schlebaum og John Redlef Nielsen

Dagsorden til den 2. december

 • Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse
 • Redegørelsen fra kommunen ang. Engen
  • Forklaring
  • Hvad love er der
  • Dispensation til § 3 naturbeskyttelse
  • Brev til Kommunen
  • EVT.

Siden sidst klage/ vedtægts redegørelse

 

Vagn og Benny har afholdt møde med Schultz anlæg og vedligehold om næste års gartner arbejde og vores fremtidige ønsker for området.

Endnu en klage over stien mellem Grøndalsvej og Hylkedalsparken. Beboeren ønsker Grundejer foreningen gengiver mailen i rette ordlyd hermed citeres mail:

Til Bestyrelsen

Svar på mail modtaget 12. nov. 2013 

Det er jo komplet uden hold i virkeligheden når I stædigt og hårdnakket stadig påstår, at forholdene omkring pullerterne ved indgangen fra Grøndalsvej er OK og optimale. 

Nu har jeg boet op ad stien siden 1979 – og i den periode: 1979 – 2012 – ( 33 år) har der aldrig været problemer med farlige situationer i forbindelse med trafikken – det gælder både gående – cyklister og knallertkørere – lige indtil det tidspunkt hvor 2 mand fra bestyrelsen åbenbart mente at 2 pullerter kunne erstatte 3 stk. tværgående 4x 4 tommer tømmer – monteret i passende højde.

 Sig mig engang – hvad er meningen? Vil I ikke tabe ansigt? Det er da vist det – det drejer sig om – og intet andet. 

Jeg har flere gange påpeget de farlige situationer jeg og ikke mindst min familie har været udsat for – men det preller jo åbenbart af på jer.  

Jeg forlanger et møde med nogle af de bestyrelsesmedlemmer der mener at de har “prøvekørt” stien – og finder at det er nødvendigt at tage farten af for at passere pullerterne. 

Det er da det mindste I kan gøre – og så skal jeg nok agere “prøveklud” denne dag. 

Så I skal på ingen måde anse denne sag for afsluttet – den er først lige begyndt …

 

2 bestyrelsesmedlemmer tager kontakt til beboeren, for at få sagen er afsluttet fra vores side, ellers er næste instans generalforsamlingen.

Gennemgik vedtægterne og udarbejdet nye vedtægts ændringer så de er tidssvarende.

Forklaring til stykket bag rækkehusene:

Grundejerforeningen har modtaget diverse skrivelser fra Kommunen og har udarbejdet en afsluttende skrivelse og Grundejer foreningen afventer evt. klagegang.

Dog kan det siges at Grundejer foreningen forventer, til Generalforsamlingen den 25. februar 2014, er der kommet et endeligt svar.

EVT. Intet

Slutteligt vil bestyrelsen fra Grundejerforeningen Hylkedalsparken ønske alle en glædeligt jul samt et godt nytår.