Forslag Generalforsamlingen 2017

Forslag 1:

At der etableres en trappe ved nr. 59.

Kan evt. laves med et par metalstænger og et bræt på højkant ved hvert trin.

Har set sådan en trappe ved klatreparken.
Pris modtaget:

Udføres i betontrappetrin 50x40x15cm / 25x40x15 cm
Trinene sættes i halvforbandt
Bredde 1 meter
Inklusiv ny bundopbygning af 15 cm stabilt grus
Tilretning af terræn

Overslag eksklusiv moms Kr. 17.500,- (300 kr. pr. husstand i 2017)

 

Forslag 2:

Jeg forslår at den gamle sandkasse overfor nummer 56-58 fjernes, hvis de grønne mænd og damer eksistere endnu, vil det være det billigste, hvis de fjerner sandkassen, ellers forslår, jeg at en entreprenør fjerner sandkassen.
Forslag 3:

Jeg forslog sidste år at udskifte de buskbomme som er gået ud ved stam vejen( ved lommerne) sidste år var der åbenbart nok ikke midler til det, så jeg forslår igen i år, at bestyrelsen arbejder på at udskifte dem som er gået ud.