Generalforsamling 2017

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 21. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2016 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres ved kontingent stigning. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny kasserer, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af kasserer
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem

– Dorthe Lissau (Modtager genvalg)

 • Valg af 1. suppleant
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt