Indkald til Generalforsamling 2018

Til alle beboere i Hylkedalsparken,

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, tirsdag d. 20. februar kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Kvarterhuset på Junghansvej

 

Vi vil også i år forsøge at få generalforsamlingen afholdt i et hurtigt tempo. Derfor vil vi også i år gøre som følger:

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år, vil være en kort gennemgang i punktform over hvilke større sager der har været det sidste år. Derefter vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
 • Ligeledes vil regnskabet for 2017 blive gennemgået overordnet, og der vil også her være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvis du har et forslag til generalforsamlingen, skal det indsendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Ellers kan det ikke sættes til afstemning. Alle vedtagne forslag skal finansieres via kontingentet. Indkomne forslag vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vi skal have valgt ny formand, så hvis der er nogen der har et forslag til en mulig kandidat, hører vi meget gerne om dette.

Bemærk vi afholder generalforsamlingen i Kvarterhuset på Junghansvej.

Det vil være kaffe/kage samt sodavand.

 

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hylkedalsparken

 

 

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Gennemgang af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af Formand – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Birgit Nørgaard      – modtager ikke genvalg
  John Redlef Nielsen – modtager ikke genvalg
 • Valg af 2. suppleant
 • Valg af revisor – Knud Skjoldborg –
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt