Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.01.2018 kl. 19.00

 

 1. Siden sidst
  Mødelokale til generalforsamling er bestilt.
  Indkaldelse er omdelt til samtlige husstande d. 2.1.52018
 2. Møde med Beboerne i 25-27-29-31 – gennemgang
  Der har været afholdt møde med beboerne i nr. 25-27-29-31 angående anvendelse af Grundejerforeningens jordstykke, der er placeret foran husenes terrasse ud mod Hylkedalen. I 2013 gav den daværende bestyrelse ejeren af nr. 27 dispensation til at benytte den del af stykket der ligger ud for hus nr. 27.

Da der har været uenighed om omfanget af benyttelsen har sagen været taget op på et møde mellem de berørte og følgende er blevet aftalt: Der må opsættes hæk. Det skal i givet fald være bøgehæk. Hækken må maksimalt være 1 meter høj og den vedligeholdes af den der sætter den op. En eventuel låge skal godkendes af naboen den vender ind mod. Der skal holdes 1 meter fri passage for enden af stykket.

Grundejerforeningen fastslår at stykket tilhører grundejerforeningen og dispensationen gælder kun benyttelse af stykket. Såfremt der opstår uenighed mellem de berørte forbeholder grundejerforeningen sig ret til at tilbagekalde dispensationen og forlange stykket reetableret til oprindelig udseende, på bekostning af de husnumre der har foretaget ændringer.

 1. Indkomne forslag
  Ingen forslag indkommet.
 2. Gartnertilbud
  Gartneraftale genforhandlet for 2018 – Gartneren fortsætter da der er udbredt tilfredshed med det arbejde de udfører.
 3. Budget 2018
  Budget for 2018 udarbejdet og klargjort til generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling 2018 – se opgaveliste
  Listen gennemgået og opgaverne fordelt
 5. Regnskab 2017
  Regnskabet godkendt af revisorerne. Gennemgået og godkendt af bestyrelsen
 6. Eventuelt
  Grønne mænd og kvinder er faset ud pga. af manglende person til styring.

Der har været tvivl om slamsugning af vores riste, men vi håber stadig på

at kommunen overholder at komme jævnlig.

 

Snak vedr. de grønne containere ved nederste rækkehuse. I meget kraftig blæst

kan de flytte sig..

 

 

HUSK :   Generalforsamling  Tirsdag d. 20/2-2018 i Kvarterhuset på Junghansvej  Kl. 19.00