Indkaldelse til generalforsamling

Hylkedalsparken Grundejerforening indkalder hermed til den årlige generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Seest Bakkeskole i atriummet
Mødet afholdes onsdag den 25.februar 2015 KL 19:30

 1. Valgafdirigent.
 2. Formandensberetningfordetforløbneår.
 3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af

  to revisorer.

 4. Indkomneforslag.
 5. Fastsættelseafkontingentfordetkommendeår.
 6. Valgafformand–iligeårstal–bortfalderiuligeårstal
 7. Valg af kasserer – i ulige årstal – (Jesper ønsker at genopstille)
 8. Valgafbestyrelsesmedlem

  1 medlem vælges i ulige årstal (Benny ønsker ikke at genopstille)

 9. Valg af suppleanter – som vælges for to år

  1. suppleant vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal

  2. suppleant vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal (Else ønsker at genopstille)

 10. Valg af en revisor – som vælges for to år

  1 revisor vælges i ulige årstal – (Knud Skjoldborg ønsker at genopstille)

 11. Valg af revisorsuppleant – (Jan Bering ønsker at genopstille)
 12. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som er skriftlig fremsendt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen, behandles under punkt 4.
Forslag der indkommer senere end 4 uger før generalforsamlingen og forslag, der måtte indkomme på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.