Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10.2019

Deltagere: Jan, Helge, Knud,Jørgen og referent Kirsten.
Fraværende: Muller

1. Efterplantning af bøgetræer.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud, om efterplantning af  500 stk. bøgeplanter, pris 12.500 kr. inkl. mons.

2. Vedligehold af vores grønne områder.
Der er sagt ja tak til OKNygaard´s tilbud om vedligehold af vores grønne områder i 2020 og 2021 pris 69.900 kr. eks. Moms.

3. Svar til Kolding Kommune vedr. bydelspuljen.
Knud skriver, at der er etableret 2 stk. sandkasser og 9 bænke.

4. Nr. 12 har forspurgt om etablering af plankeværk ud til stamvejen.
Opfordres til at bebeholde det levende hegn.

5. Kloakken ud for 33 er stoppet.
Helge bestiller Lille Slambert til at rense samtlige kloakker ved de nederste rækkehuse.

Evt.

Knud oplyser at der igen har været problemer med betaling for hjemmesiden.
Problemet skulle igen være løst.

Jan trækker sig fra bestyrelsen, pga. fraflytning. 
Der blev sagt tak for hjælpen til Jan med 2 flasker vin.

Helge træder ind i bestyrelsen.

Knud byder fremover nye tilflyttere velkommen og udlevere vores vedtægter.