Referat fra bestyrelsesmødet d. 13.3.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d.13.03.2019

Deltager: Knud, Jørgen Muller og referent Kirsten.

1. Knud og Jørgen ansøger Bydelspuljen i Kolding Kommune, om penge til sandkasser og
bænke i lommerne.
2. Jacob fælder træet ved fællesområdet/sandkassen og har indgået aftale med Futtrup om at fælde ud mod Holbergsvej.

3. Kolding Kommunes nye storskraldsordning giver ved nogen parceller, problemer i
forbindelse med tømning. Hvis der er behov for at lægge fliser ud over grundejerforeningens område, hvor der er græs/sten er det tilladt.

4. Gartneren forventer at der skal udskiftes ca. 1500 bøgeplanter på skråningerne til efteråret. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven.

5. Keld Larsen og søn vedligeholder fællesarealet i 2019/2020. Kirsten indhenter 3 tilbud på opgaven i 2020/2021

6. Muller tager ansvar for indkaldelse til ” grøn weekend ” d.11.05.2019 kl. 10.00