Referat fra generalforsamlingen 2018

Tirsdag d. 20 Februar Kl. 19.00

 

 1. Rekordlav fremmøde til årets generalforsamling

      8 husstande repræsenteret!

 

Bestyrelsen ser sig denne gang nødt til at komme med følgende:

Var fremmødet lavt pga. at der skulle vælges nye til bestyrelsen?

Grundejerforeningen Hylkedalsparken er en forening med 60 husstande.

Alle var blevet orienteret om afholdelsen af generalforsamlingen.

Repræsenteret var som sagt 8 husstande.

Der må gøres opmærksom på at en bestyrelse i foreningen er lovpligtig.

Dette indebærer at alle har et ansvar for at være en del af bestyrelsen på skift.

De få fremmødte kendte til deres ansvar. Derfor lykkedes det at få sammensat

en ny bestyrelse.

I fald problemet fortsætter, kan det blive nødvendigt at ansætte en administrator.

Dette kan ikke være i nogens interesse, da det vil indebære en kæmpe stigning af

kontingentet.

 1. Valg af dirigent: Kirsten Vejrum
 1. Bestyrelsens beretning blev godkendt
 1. Regnskabet godkendt
 1. Ingen indkomne forslag
 1. Fastsættelse af budget for 2018
 1. Valg af ny formand: Knud Skjoldborg
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Vejrum

Jan Bering

 1. Valg af 2. suppleant : Birgit Nørgaard
 1. Valg af revisor: Rasmus Bonde
 1. Valg af revisorsuppleant: Else Lauridsen
 1. Evt.: Vores asfalt slår revner div. steder – det tages der hånd om.

Den afgående formand takkede bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst.