Info fra bestyrelsesmøde d 22/9 2015

Vi har besluttet at oprette en lukket Facebook gruppe, hvor vi kan informere om nyheder fra bestyrelsen, du kan finde Facebook gruppen her: Hylkedalsparken på facebook

Der er sket en skade på vores gadespejl i svinget, vi har besluttet at vi ikke opsætter nyt spejl så længe det nuværende fungerer.

Vi ansøgte desværre bydelspuljen for sent i år, vi er ekstra opmærksomme på ansøgningsfristen næste år.

Vi fik en opdatering fra de Grønne Mænd og Kvinder, omkring de arrangementer der har været afholdt, og om kommende arrangementer. Husk arrangementet på Trolden d. 22. oktober – der er stadig ledige pladser.

Vi har modtaget to henvendelser fra beboere:
– Spørgsmål om fjernelse af græs på p-pladser. Bestyrelsen har opfordret til at stille det som forsalg til generalforsamlingen 2016
– Spørgsmål om fjernelse af træ. Bestyrelsen snakker med Grønne Mænd og Kvinder og frivillige til at fjerne træet

Vi afholder møde omkring snerydning og gartner for 2016.

Vi er kommet med i en forsøgsordning omkring dåsecontainere, mere information vil komme senere på efteråret fra Kolding Kommune.

Vi undersøger muligheden med Politiet for at holde et arrangement omkring indbrudssikring.

Billeder fra arbejdslørdag d. 22 august

Tak for den store tilslutning til arbejdslørdagen d. 22 august. Vi havde nogle rigtig hyggelige timer, som vi afsluttede med en times hygge med medbragt grill-mad.

Herunder et lille galleri fra dagen.

Invitation til Sommerarrangement / mini-arbejdslørdag

Efter vores succesrige opstart i Grønne Mænd og Kvinder, er der fra flere sider blevet opfordret til at vi samles en dag i august.

Derfor vil vi gerne invitere alle beboere til en mini-arbejdslørdag samt sommerarrangement

Lørdag d. 22 august kl. 11.00

Vi tænder grlllen så den er klar kl. 13,00 hvor vi servere en øl, eller vand til alle. I medbringer selv den mad I har lyst til at spise, så får alle deres livret 🙂 Arrangementet slutter kl. 14.00.

Opgaverne til mini-arbejdslørdagen vil være:

– Maling af pulleter
– Fjernelse af ukrudt
– Diverse fejning
– Klargøring til sommerarrangement

Dagen starter kl. 11.00 med at vi mødes på vores nye grønne område og starter mini-arbejdslørdagen. Kl. 13.00 starter sommerarrangementet med spisning.

Det er ikke et krav at man deltager i både mini-arbejdslørdagen og spisning – alle er velkommne  🙂

Vi håber på at så mange som muligt har lyst til at deltage, og vil gerne bede om tilmelding til arrangementet så vi ved hvor mange der kan komme.

Tilmelding pr. mail: edupont@stofanet.dk – SMS 53639353

Med Venlig Hilsen,

Jesper, John, Maya & Ingvard

Husk at spørg din nabo om de ikke skal med…

Tak!

Tak for en rigtig god arbejdslørdag i Grønne Mænd og Kvinder til alle der mødte op.

Vi var omkring 20 personer, og havde nogle rigtig hyggelige timer, hvor vi fik forskønnet mange områder i Hylkedalsparken.

Vi håber på stor tilslutning til vores næste arbejdslørdag.

Herunder kan I se lidt billeder fra arbejdslørdagen.

God sommer til alle.

Tilmelding til Arbejdslørdag

Nu er der snart kun 2 uger til vi afholder den første arbejdslørdag i Grønne Mænd og Kvinder, hvor vi håber at se så mange som muligt.

Vi vil meget gerne have at I tilmelder jeg inden dagen, så vi kan få et overblik over antallet af opgaver vi kan løse denne dag.

Tilmelding pr. mail: edupont@stofanet.dk – SMS 53639353

Grønne mænd og kvinder arbejdslørdag

Tak for den store tilslutning til Grønne mænd og kvinder.

Vi har nu fastlagt datoerne for arbejdslørdage i 2015, som bliver følgende dage:

27. juni kl. 9.00 – 12.00

14. november kl. 9.00 – 12.00

Vi mødes på det nye grønne område, ved bænkene.

Vi vil meget gerne have en uforpligtende forhåndstilmelding, så vi ca. ved hvor mange vi bliver, og kan tilpasse arbejdsopgaverne efter antallet af deltagere.

Tilmelding pr. mail: edupont@stofanet.dk – SMS 53639353

Alle er velkommen til at deltage, og vi håber at se så mange som muligt til et par “hyggelige” timer.

 

Med Venlig Hilsen,

Jesper, John & Ingvard

Info fra bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende resultat John bliver ny næstformand, Birgit forbliver som sekretær og Jesper er ansvarligt for hjemmesiden.

Bestyrelsen har vedtaget at alt vores info, fremadrettet kun vil være på vores hjemmeside, beboerne vil dog få en henvisning når der er nyheder på hjemmesiden.

Adressen er følgende: http://hylkedalsparken6000.dk

Tinglysning af grundene ved række husene er endeligt faldet på plads, og så sagen er afsluttes.
Melgaard påkørte en af vores ’strø sand’ kasser. Der er købt ny og Meldgaard har betalt for ny strøkasse.

Vores sand kasse på nummer 23A er blevet flydt med sand. Stor tak til 2 X Jane for sponseringen af strandsand og til Johnny som var så venlig at hjælpe med dette.

Der har været et opstartsmøde ang. ”grønne mænd og damer” og der var mødt lidt over 20 personer op til mødet, det er meget positivt. Deres arbejde vil hovedsagligt bestå i at forskønne Hylkedalsparken på steder, hvor vi af økonomiske årsager har valgt at gartneren ikke kommer.

Bestyrtelsen vil opfordre til at støtte op omkring projektet, alle er velkommen selvom vedkommende ikke lige har meldt sig endnu.
Ideen er jo også at få beboerne tættere sammen, så uanset dårlig ryg eller bentøj kan der altid findes arbejdsopgave som vedkommende kan klare.

Bestyrelsen har accepteret at ”de grønne mænd og damer” bruger bestyrelsens hjemmeside, så info vil også komme på vores hjemmeside fra ”grønne mænd og damer”.

De næste små 2 måneder vil der være øget aktivitet nede ved græsplænen ved rækkehusene vedr. genetablering af stien bag Kildevang og ned langs vores overdrev og eng stykke. Kolding Kommune udlægger kører plader, så græsplænen ikke bliver ødelagt og genetablerer området efter sig.

Næste bestyrelse møde vil blive, den 17. juni, hvis det er basis herfor Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontingent 2015

Så er det tid til den årlige kontingent betaling til Grundejerforeningen.

Beløb:    2.150 kr.

Indbetales på følgende kontonummer:

1551 11248721

Senest betalingsdato: 31. maj 2015

Venligst indtast jeres husnummer, så vi lettere kan afstemme.

Forslag til Generalforsamling 2015

Herunder vil indkomne forslag blive opslået, løbende som de kommer ind.

 

Bestyrelsens forslag 1:

Projekt Skråninger

Bestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til forskønnelse af skråningerne omkring rækkehusene. Da det er et større projekt, har vi valgt at foreslå, at vi inddeler projektet i fire etaper.

Etape-inddelingen er som følger (kan også ses på vedhæftet kort):

Rødt område (Skråning bagved nr. 25-31)
Lilla område (Skråning bagved nr. 38-52 )
Blå område (Skråning bagved nr. 54-60)

Fælles for de 3 områder bliver, at alt nuværende bevoksning fjernes, og der plantes bøgepur på hele skråningen.

Bøgepur vokser op som en stor hæk, og er specielt velegnet til skrånede arealer, da det giver en flot ensartet bevoksning på hele skråningen.

Efterfølgende er der minimal vedligeholdelse af skråningerne, selve bøgepuren kan klippes med maskine, og den dækker effektivt for ukrudt når hækken er vokset op.

Orange område (Området mellem ejerboligerne og parkeringspladsen ved rækkehusene)

Her bliver et stort stykke med græs, lig det område vi fik lavet i 2014. I området er der nogle bakker der er for stejle til at det kan klippes med maskine, de steder vil der blive plantet bøgepur, så det minder om de andre skråninger.

Grundejerforeningens økonomi gør at vi kan kickstarte projektet med 50.000 kr, og derved komme igang allerede i 2015.

Hvert år i projektets løbetid skal der afsættes årligt 31.000 kr til dette projekt. Det passer med det “overskud” vi har med den nuværende indbetaling af kontigent.

Tidsplanen for projektet vil være således:

2015: Rødt område
2017: Lilla område
2019: Blå område
2021: Orange område

projekter

Bestyrelsens forslag 2:

Vi kan gennemføre projekt skråninger på 4 år, hvis vi hæver kontingentet med 400 kr. pr. år

Dvs. der årligt skal afsættes 55.000 til projektet.

Tidsplanen for projektet vil da være således:

2015: Rødt område
2015: Lilla område
2017: Blå område
2018: Orange område

Kontingentet for 2015 vil derefter ændres til 2.150 kr.

 

Forslag 1:

Klippe skråningen mellem rækkehusene fra nummer 31 til 41

 

Forslag 2:

Oprettelse af grupper med Grønne mænd og kvinder.

Opfodre alle beboere til at lave små grupper, som har ansvaret for de grønne områder, så gartner regningen bliver lavere.

 

Forslag 3:

Jeg foreslår, at bestyrelsen anmoder Kommunen om, at der også opstilles en container til dåser.

 

Forslag 4:

Vi vil gerne komme med et forslag om at holde en foredragsaften hvor politiet kommer ud og fortæller om hvordan vi kan sikre os bedre mod indbrud både hver især men også i Hylkedalsparken som helhed.