Referat fra Bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10.01.2019

Deltager: Jan, Dorthe, Muller, Knud og referent Kirsten.

1. Kolding Kommune har afvist at rense kloakken i svinget på stamvejen. Jan undersøger om det er muligt at tegne et abonnement på slamsugning.

2. Knud orienterede om Kolding Kommunes planer om at anlægge en cykel og gangsti over vores fællesareal.
Beslutningen skal tages på generalforsamlingen, hvor der vil være repræsentanter fra
Kolding Kommune, som vil fortælle om projektet.

3. Gartneren oplyser at Pileurten ved nr. 32 kan holdes nede ved at den bliver slået, hver gang der bliver slået græs.
Bestyrelsen anbefaler at vi udsætter slåning af grønningen til ( 2020 ) efter at Kolding
Kommune har udført deres projekt.

4. Gartneren oplyser at der i vores nuværende tilbud er sprøjtning for ukrudt på trapper og
stier, men ikke sprøjtning på fortorv.

5. Planlægning af generalforsamlingen d. 26. februar 2019 kl. 19.00 i kvarterhuset.
Bestyrelsen mødes i Kvarterhuset kl. 18.30
Knud sender dagsordenen ud senest d. 15. januar.
Dorthe bager kage.
Jan sørger for øl og vand.
Mulle sørger for kaffe og the.

Evt. Jan og Knud skifter det nyanskaffede spejl i svinget på stamvejen og montere det gamle spejl på en eksisterende stander i svinget ved de nederste rækkehuse.