Referat fra Generalforsamlingen 2019

Referat fra Generalforsamlingen 2019.
Tirsdag d. 26. februar i Kvarterhuset/referent Kirsten

19 hustande repræsenteret.

1. Niels blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af Knud.
Spørgsmål i forhold til afvanding. Anders undersøger om det er muligt at få lavet en
undersøgelse.
Niels undersøger om der findes et middel til at bekæmpe Pileurt.
Birkemose Golfklub tilbyder en fællesaktivitet til 100 kr. pr. person.
Beretningen godkendt.

3. Beskæring af træer på fællesområdet.
Kolding Kommune undersøger om det er deres træer, som står langs Futtrups grund.

4. Der ansøges hos Kolding Kommune om Puljemidler, til anskaffelse af nye sandkasser
og bænke til samtlige lommer ved parcelhusene.

5. Nanna og Dorthe fra Kolding Kommune fremlagde projekt Hylkedalen. Information
på Kolding.dk/Hylkedalen
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må etablere en cykelsti over vores fællesareal.
Det blev vedtaget at Kolding Kommune må arbejde videre med at etablere afgræsning af
området fra den nye sti og ned til åen.
Projektet forventes at blive igangsat i 2020.

6. Der blev besluttet at det store træ ved fællesområdet/sandkassen bliver beskåret eller fældet af Luises mand Jacob.
Besluttet at Muller kontakter en person, som uden beregning fælder 3 egetræer ved
nr. 54 – 60
Der bevilges 500 kr. til materiale, til etablering af en trappe ned til Holbergsvej ved nr. 59.

7. Forelæggelse af regnskab ved Muller.
Beholdning i alt 68.702 kr.
Regnskabet blev godkendt

8. Kontingent forbliver uændret.

9. Muller blev genvalgt som kasserer.

10. Jørgen Kristensen vælges som bestyrelsesmedlem.
Tak til Dorthe.

11. Helge Wojcik blev valgt som bestyrelsessuppleant

12. Kim Andersen vælges som revisor.
Tak til Annemette Madsen.

13. Birthe Wojcik vælges som revisorsuppleant.
Tak til Else Lauridsen.

14. Helge og Futtrup fjerner sandkassen, på den gamle legeplads.

Tak til dirigenten.